2017-05-12

ABW kontor anpassat för 1800 personer

Tillsammans med Tele2 har vi haft möjligheten att utveckla och skapa ett nytänkande kontor anpassat till ett dynamiskt telecombolags snabba och agila arbetssätt. Läs mer om projektet här!