2017-01-25

Bostadsministern hos Strategisk Arkitektur för rundabordssamtal om bostadsbyggande

På onsdagsmorgonen träffades bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson tillsammans med sex inbjudna beslutsfattare inom bostadsbranschen, hos Strategisk Arkitektur för att diskutera vad som krävs för att nå högt ställda mål om bostadsbyggande. Det är tredje gången Maria Börtemark, VD Strategisk Arkitektur är värd för ett rundabordssamtal med bostadsministern och ett antal utvalda nyckelpersoner. Ett intressant och högaktuellt samtal med syfte att öka kunskap och dialog mellan aktörer.