2018-01-31

Bostadsministern hos Strategisk Arkitektur för rundabordssamtal om branschens utveckling

På måndagmorgonen träffades återigen bostadsminister Peter Eriksson tillsammans med ett antal inbjudna beslutsfattare inom bostadsbranschen hos Strategisk Arkitektur. Ett intressant och givande samtal kring högaktuella branschfrågor – med syfte att öka kunskap och dialog mellan aktörer.