Nyhetsbrev

2017-10-27

Komplexa krav på het kontorslokalmarknad

Det har aldrig pratats så mycket om företagskontor som nu. Förändrade arbetssätt och konkurrens från alternativa ställen att jobba på med flexibilitet och anpassning för specifika behov ställer nya och komplexare krav på hur ett kontor ska upplevas och fungera. Samtidigt är vakansgraden extremt låg i attraktiva lägen, vilket gör att det i princip går att hyra ut vilka kontorslokaler som helst. Hur kan man i denna komplexa marknadssituation ändå skapa bra, flexibla kontorsmiljöer med nöjda hyresgäster?

I detta nyhetsbrev kan ni läsa om Strategisk Arkitekturs erfarenheter och tankar kring den förändrade efterfrågan på kontor.

LÄS NYHETSBREVET HÄR!