2017-04-21

Strategisk Arkitektur huvudpartner i Centrum för Boendets Arkitektur på Chalmers Tekniska Högskola

I bostadsbristens tidevarv kan man ibland få intrycket att lösningen helt enkelt är att ge människor tak över huvudet – men hållbara lösningar är mer komplexa än så. Hur utformas bostäderna optimalt givet olika intressenters höga krav? Och när vi måste hushålla stramt med resurserna, vilka bostadskvaliteter är viktigast? Vad är omistligt och vad kan man till nöds offra? Och kan det rentav vara så att vissa kvaliteter faktiskt kan vara gratis, om man bara har rätt kunskap när man ritar?

För att rusta oss själva och bidra till branschens utveckling har Strategisk Arkitektur gått med som huvudpartner i Centrum för Boendets Arkitektur på Chalmers Tekniska Högskola. Förutom att samarbetet bidrar till att vässa vår egen kompetens, erbjuder vi även kompetensutveckling för kunder och samarbetspartners i olika former. Låter det intressant? Hör av dig för att veta mer till Andreas Fries.