2018-02-14

Vi hjälper Hufvudstaden att ta NK in i en ny epok

Stockholms shoppinginstitution Nordiska Kompaniet går in i en ny epok, när varuhuset växer för första gången i modern tid. Tillsammans med Strategisk Arkitektur inleds ett omfattande förnyelsearbete som vilar på en långsiktig plan, där affärsstrategisk utveckling av ytor och kundupplevelse går hand i hand med noggranna designdetaljer och respektfull utveckling av ett hundraårigt och respekterat varumärke.

Läs mer om utvecklingen av NK här!