I gränssnittet mellan det traditionella City och den nya växande stadsdelen Västra City, ligger kvarteret Orgelpipan 6. Här utvecklas framtidens samlade stationslösning ”Station Stockholms City”. Fastigheten blir huvudstation för den nya citybanan och omfattar station, butiker, hotell och bostäder.
Läs mer