Vi rekryterar - se aktuella tjänster nedan

HANDLÄGGANDE ARKITEKT TILL KOMMERSIELLT PRESTIGEUPPDRAG

Vill du arbeta med anrika fysiska miljöer i en av Stockholms mest kända kommersiella byggnader?

 

Om tjänsten

Uppdraget gäller ett större, komplext utvecklingsprojekt i Stockholms innerstad som kommer att pågå minst ett par år framöver. Projektet avser identitetsstarka, klassade fastigheter med handel och kommersiella ytor i historisk miljö. Vårt uppdrag är en uppgradering och revitalisering av anrika fysiska miljöer som utvecklas under kommersiella villkor. Kunden är professionell, långsiktig och resursstark vilket ger stora möjligheter och ställer samtidigt höga krav på arkitektteamet.

Att vara arkitekt på Strategisk Arkitektur innebär i övrigt en klassisk arkitektroll med stora möjligheter att utvecklas för den som vill och har förmågan. Som handläggande arkitekt arbetar du nära projektansvarig arkitekt och har leveransansvar, stort gestaltningsansvar samt ansvar för budget. I projekten leder du en eller flera medverkande arkitekter. I arbetsuppgifterna ingår att gå på möten med kunden och att kunna leda så väl kund som konsultgrupp i design- och konceptdialoger. Projektet är idag i genomförandeskede.

 

Om dig

I det här projektet handlar det om att avlasta projektansvariga, vilket skulle kunna innebära att du inom ett år går in i rollen som delprojektansvarig. Vi ser gärna att ditt individuella mål är att utvecklas och gå mot projektansvarigrollen. Vi avser att tillsvidareanställa någon för projektet i fråga, det handlar inte om en projektanställning. Vi har en stadig orderingång och efter detta projekt finns stora möjligheter till utveckling hos oss.

Du har arkitektexamen och kunskaper i Archicad är meriterande. Det är ett krav att du har dokumenterad erfarenhet av projektering i genomförandeskeden.

Du har 5-10 års erfarenhet och du ska ha handlagt minst ett större projekt i flera skeden tidigare. Du ska vara van vid komplexa projekt med flera olika typer av funktioner, s.k. multiuse.

Du bör ha erfarenhet av att planera ditt och andras arbete samt erfarenhet av att möta kunder, konsulter och samarbetspartners.

Som person är du nyfiken, vetgirig och hungrig på mer i ditt yrke. Det är grundläggande för det här specifika projektet att du känner till high-end varumärken.

 

I den här rekryteringen samarbetar vi med A-direkt. Skicka in din ansökan HÄR.

Skicka in din ansökan bestående av CV och portfölj omgående, urval sker fortlöpande.

 

SENIOR HANDLÄGGANDE INREDNINGSARKITEKT

Vi söker en Senior Handläggande Inredningsarkitekt med stort intresse för gestaltning och vana att projektera.

 

Om tjänsten

Vi är ett av Stockholms ledande arkitektkontor inom kontorsutveckling och har en stark historia av ett nära samarbete mellan A och I och man arbetar ofta gränsöverskridande mellan teamen. Framför allt har de som arbetar med Interiör Arkitektur och Team Fastighetsutveckling stort utbyte i kontorsutvecklingsprojekten. Teamet Interiör Arkitektur består av en blandning av husarkitekter som länge jobbat inom I och inredningsarkitekter från konstfack. Det ger en dynamik som uppskattas både externt och internt. I flera stora projekt har vi haft uppdraget både som inredningsarkitekt och som fastighetsägarens husarkitekt.

Vi vinner på vår kunskap och den redan starka positionen på marknaden bara växer. Har du som inredningsarkitekt förmågan och viljan får du ta stort ansvar, i såväl gestaltning som projektering.

Till den här tjänsten söker vi någon som kan bära analyser från tidiga skeden in i genomförandefas utan att koncepten förloras på vägen.

 

Om dig

Du har 7-10 års erfarenhet av inredningsprojektering. Du har förståelse för tidiga skeden men det är inte ett krav att du har erfarenhet av programmering, förstudier etc, erfarenhetskravet fokuserar på projektering och färdigställande.

Du bör ha Arkitektexamen, titeln SAR/SIR är önskvärd.

Det är meriterande om du har kunskap i ABW men framför allt bör du stå bakom de idéer som är förknippade med framtidens kontor och förstå essensen av dem.

Du ska ha erfarenhet av att leda andra i projektering. Det är meriterande med erfarenhet av hotellinredningsprojektering.

 

I den här rekryteringen samarbetar vi med A-direkt. Skicka in din ansökan HÄR.

Skicka in din ansökan bestående av CV och portfölj omgående, urval sker fortlöpande.

STADSUTVECKLARE

Vi söker en erfaren stadsutvecklare.

 

Om tjänsten

I tjänsten som stadsutvecklare hos oss är du med och arbetar med den visionsstyrda stadsutvecklingsprocessen. Du bär in koncept från tidiga skeden in i projekterande skeden och är med och konkretiserar dem. Du är införstådd med stadsutvecklingsprojektens alla skeden och likväl som det är viktigt att vara ritande är du också drivande i såväl interna som externa dialoger.

Som stadsutvecklare ska man på Strategisk Arkitektur bl.a. kunna förmedla kunskap vidare och fungera som mentor. Rollen är inte lika ritande som en mer junior person, men du måste ändå behärska tekniken.

 

Om dig

Som person är du driven och tycker om att befinna dig nära affären. Du tycker om att bygga långsiktiga relationer med så väl beställare som konsultgrupper och kollegor.

Du har 5-10 års erfarenhet av stadsutveckling t.ex. av planprocessen i svenska kommuner men det är också ett krav att du har arbetat på arkitektkontor ett flertal år.

 

I den här rekryteringen samarbetar vi med A-direkt. Skicka in din ansökan HÄR.

Skicka in din ansökan bestående av CV och portfölj omgående, urval sker fortlöpande.