REKRYTERING TILL TEAM INTERIÖR ARKITEKTUR

Nu söker vi:

  • Senior arkitekt med erfarenhet av inredning kontor 
    Du har jobbat flera år med kontorsutveckling inklusive behovsanalys, planlösning, gestaltningskoncept och inredning. Många av våra kunder vill upplevas som de främsta arbetsgivarna i Sverige och har därmed fokus på att utveckla de mest attraktiva arbetsplatserna. I dessa processer är vi som arkitekter och inredningsarkitekter avgörande för att nå kundens uppsatta mål. Är du vår nästa seniora arkitekt i teamet?

 

Kontakta Ann-Charlotte Berg med din ansökan eller för frågor.

Inredningsarkitekt

Ann-Charlotte Berg

ann-charlotte.berg@strategiskarkitektur.se08-586 176 55